لینکهای مفید کمينه

  
 آمار کاربران کمينه
عضويت عضويت:
آخرين كاربر جديد آخرين ها: Sbo91300618
روز جديد امروز جديد: 0
ديروز جديد ديروز جديد: 0
تعداد كاربر سرتاسر: 976

اعضاي فعال كاربران فعال:
ديدار كنندگان ديدار كنندگان: 6
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 6

درحال حاضر فعال در حال حاضر فعال:

  
 اوقات شرعی کمينه

 


  
 مناسبتها کمينه

تقويم و مناسبتهاي ماه شعبان

 

 

روز وقايع

1 شعبان

درگذشت ابن طاووس (سال ۶۹۳ هجری قمری)
درگذشت محمد حسن نجفی اصفهانی (نویسنده جواهر الکلام) (۲۲ خرداد ۱۲۲۹ش) (سال ۱۲۶۶ هجری قمری)
درگذشت محمد هادی حکیم فرزانه (۴ آذر ۱۳۴۴ش) (سال ۱۳۸۵ هجری قمری)
2 شعبان
 
آغاز وجوب روزه (سال 2 هجری قمری)
آغاز غزوه بني مصطلق (سال 5 هجری قمری)
ترور فضل بن سهل در حمام سرخس (سال 203 هجری قمری)
مرگ معتز عباسی (سال 255 هجری قمری)
ولادت خواجه عبدالله انصاری (سال ۳۹۶ هجری قمری)
3 شعبان
ميلاد مسعود امام حسين علیه السلام (سال 4 هجری قمری)
درگذشت ام‌کلثوم دختر پیامبر (ص) (سال ۹/۷ هجری قمری)
ورود امام حسين علیه السلام به مكه معظمه (سال 60 هجری قمری)
ولادت آیت الله سید حسین خادمی (۲۴ آبان ۱۲۸۰ش)( سال ۱۳۱۹ هجري قمري)
4 شعبان
ولادت حضرت اباالفضل  العباس علیه السلام (سال 26 هجری قمری)
آغاز قیام اسماعیل میرزا صفوی جهت تشکیل حکومت صفویه (سال ۹۰۵ هجری قمری)
5 شعبان
ولادت امام سجاد(ع) (سال ۳۸ هجری قمری)
درگذشت زکریای رازی (سال ۳۱۳ هجری قمری)
درگذشت میرزا ابوالقاسم اردوباری (۲۷ خرداد ۱۲۹۴ش) (سال ۱۳۳۳ هجری قمری)
درگذشت حاج آقا حسین اثنی عشری (۱۹ آذر ۱۳۴۳ش) (سال ۱۳۸۴ هجری قمری)
6 شعبان شهادت ابراهیم خویی (۲۲ شهریور ۱۲۸۶ش) (سال ۱۳۲۵ هجری قمری)
درگذشت سید عباس حسینی کاشانی (۲۷ تیر ۱۳۸۹ش) (سال ۱۴۳۱ هجری قمری)
7 شعبان درگذشت سید یوسف مدنی تبریزی (۲۶ خرداد ۱۳۹۲ش) (سال ۱۴۳۴ هجری قمری)
8 شعبان ----
9شعبان عقیقه برای امام حسین(ع) (سال ۳ هجری قمری)
صدور توقیع (نامه) امام زمان(ع) به علی بن محمد سمری؛ آخرین فرد از نواب اربعه (سال ۳۲۹ هجری قمری)
درگذشت قاضی ابن براج  (سال ۴۸۱ هجری قمری)
درگذشت میرزا مهدی آشتیانی (۴ اردیبهشت ۱۳۳۲ش) (سال ۱۳۷۲ هجری قمری)
10 شعبان -----
11 شعبان ولادت حضرت علی اکبر(ع)(سال 33 هجری قمری)
درگذشت علامه محمد تقی مجلسی(سال ۱۰۷۰ هجری قمری)
درگذشت ملا اسماعیل خواجویی(سال ۱۱۷۳ هجری قمری)
درگذشت شیخ محمد تقی آقا نجفی (آقانجفی اصفهانی) (۱۲ تیر ۱۲۹۳ش)(سال ۱۳۳۱ هجری قمری)
12 شعبان درگذشت سید علی شرف الدین منجم (سید الاطباء)(سال ‍۱۳۱۶ هجری قمری)
درگذشت حسین حلی (۹ شهریور ۱۳۵۳ش)(سال ۱۳۹۴ هجری قمری)
13 شعبان ولادت سید عبدالله شیرازی (۲۳ اسفند ۱۲۷۰ش)(سال ۱۳۰۹ هجری قمری)
درگذشت رحمت الله فشارکی (۲۱ خرداد ۱۳۹۳ش)(سال ۱۴۳۵ هجری قمری)
14 شعبان درگذشت میرزا آقا ترابی (۲۰ دی ۱۳۴۱ش)(سال ۱۳۸۲ هجری قمری)
15 شعبان ميلاد فرخنده امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف (سال 255 هجری قمری)
وفات علي بن محمد سمري نايب امام زمان عليه¬السلام (سال 329 هجری قمری)
انقراض سلسه آل بویه توسط طغرل سلجوقی(سال ۴۴۷ هجری قمری)
ولادت محمدمهدی ربانی املشی(سال ۱۳۱۳ هجری قمری)
درگذشت علی اکبر الهیان (۱۳ بهمن ۱۳۳۹ش)(سال ۱۳۸۰ هجری قمری)
درگذشت محمد حسین تونی (۱۳ بهمن ۱۳۳۹ش)(سال ۱۳۸۰ هجری قمری)
درگذشت شیخ احمد کافی (۳۰ تیر ۱۳۵۷ش)(سال ۱۳۹۸هجری قمری)
16 شعبان درگذشت محمد مهدی آصفی (۱۴ خرداد ۱۳۹۴ش) (سال۱۴۳۶ هجری قمری)
17 شعبان درگذشت آیت الله میرزا جواد مجتهد تبریزی (۱۳ بهمن ۱۲۷۴ش) (سال ۱۳۱۳ هجری قمری)
درگذشت آیت الله حسنعلی نخودکی اصفهانی (۸ مهر ۱۳۲۱ش) (سال ۱۳۶۱ هجری قمری)
درگذشت سید محمود شاهرودی (۱۴ شهریور ۱۳۵۳ش) (سال ۱۳۹۴ هجری قمری)
درگذشت آیت الله ملاعلی آخوند همدانی (۱ مرداد ۱۳۵۷ش) (سال ۱۳۹۸ هجری قمری)
18 شعبان وفات حسين بن روح نوبختى نايب امام زمان عليه السلام (سال 326 هجری قمری)
وفات ملا محمدمهدی نراقی (سال 1209 هجری قمری)
درگذشت سید علی اکبر خویی (۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۱ش) (سال۱۳۷۱ هجری قمری)
درگذشت حسن سعید تهرانی (۲۰ دی ۱۳۷۴ش) (سال ۱۴۱۶ هجری قمری)
درگذشت سید عباس صدر حسینی (۲۹ تیر ۱۳۹۰ش) (سال ۱۴۳۲ هجری قمری)
19 شعبان جنگ بنى مصطلق (سال 5 هجری قمری)
درگذشت حسنعلی مروارید (۱۳ مهر ۱۳۸۳ش)(سال ۱۴۲۵ هجری قمری)
20 شعبان ورود عبدالرحمن بن ملجم مرادي به كوفه (سال 40 هجری قمری)
ولادت محمد رضا نجفی اصفهانی (مسجدشاهی) (سال ۱۲۸۷ هجری قمری)
درگذشت ملا محمد آخوند کاشی (۱۱ تیر ۱۲۹۴ش) (سال۱۳۳۳هجری قمری)
درگذشت سید محمد سلطان الواعظین شیرازی (۱۹ مهر ۱۳۵۰ش) (سال ۱۳۹۱ هجری قمری)
درگذشت سید محمد علی مدرس یزدی (۱۵ آبان ۱۳۸۰ش) (سال ۱۴۲۲هجری قمری)
21 شعبان  درگذشت عبدالرسول قائمی از علمای شهر آبادان (۱۴ بهمن ۱۳۷۲ش) (سال ۱۴۱۴ هجری قمری)
22 شعبان
درگذشت ابن شهر آشوب (سال۵۸۸ هجری قمری)
درگذشت محمدجواد بلاغی (۱۹ آذر ۱۳۱۲ش) (سال ۱۳۵۲ هجری قمری)
23 شعبان وفات ناصر كبير علوي در طبرستان (سال 304 هجری قمری)
درگذشت سید علی نقی فیض الاسلام (۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۴ش) (سال ۱۴۰۵ هجری قمری)
درگذشت سید محمد جواد موسوی غروی (۵ مهر ۱۳۸۴ش) (سال ۱۴۲۶ هجری قمری)
24 شعبان درگذشت میرزا محمد حسن شیرازی (میرزای بزرگ) (۱ اسفند ۱۲۷۳ش)(سال ۱۳۱۲ هجری قمری)
درگذشت سید ابراهیم علم الهدی سبزواری (۱۲ آذر ۱۳۷۸ش) (سال ۱۴۲۰ هجری قمری)
25 شعبان قتل ابومسلم خراسانی (سال۱۳۷ هجری قمری)
درگذشت ناصر کبیر (اُطرُوش) (سال۳۰۴ هجری قمری)
پایه گذاری قیام سربداران (سال۷۳۷ هجری قمری)
شهادت سید محمد حسینی بهشتی و یارانش (۷ تیر ۱۳۶۰ش) (سال۱۴۰۱ هجری قمری)
26 شعبان درگذشت یزید بن عبدالملک بن مروان خلیفه اموی (سال ۱۰۵ هجری قمری)
27 شعبان درگذشت میرزا حبیب الله مجتهد خراسانی (۲۲ شهریور ۱۲۸۸ش) (سال۱۳۲۷هجری قمری)
28 شعبان
درگذشت مغیره بن شعبه (سال ۵۰ هجری قمری)
درگذشت ملا حسینقلی همدانی (۳ اسفند ۱۲۷۲ش) (سال ۱۳۱۱ هجری قمری)
آغاز سلطنت احمد شاه آخرین پادشاه قاجار (۳۰ تیر ۱۲۹۳ش) (سال ۱۳۳۲ هجری قمری)
ولادت نصرالله شاه آبادی (۱۷ دی ۱۳۱۰ش) (سال ۱۳۵۰ هجری قمری)
درگذشت مرتضی زاهد (۲ خرداد ۱۳۳۱ش) (سال ۱۳۷۱ هجری قمری)
درگذشت سید مهدی شیرازی (۲۶ بهمن ۱۳۳۹ش) (سال ۱۳۸۰ هجری قمری)
29 شعبان درگذشت محمد باقر بهاری همدانی (۲۰ تیر ۱۲۹۴ش) (سال۱۳۳۳هجری قمری) چاپ   
 ساعت کمينه

   
 جستجو در سایت کمينه


  
 تصویر برگزیده کمينه

 

 

 بی تولحظه هایم خالی بودبیا/بی تومن تنهای تنهایم بیا/مهدی ای پایان غم هایم بیا…..
یامهدی مددی


 

 

  


  
ورود به سايت     ثبت نام كاربر