لینکهای مفید کمينه

  
 آمار کاربران کمينه
عضويت عضويت:
آخرين كاربر جديد آخرين ها: CaseyOlson64
روز جديد امروز جديد: 1
ديروز جديد ديروز جديد: 2
تعداد كاربر سرتاسر: 1198

اعضاي فعال كاربران فعال:
ديدار كنندگان ديدار كنندگان: 4
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 4

درحال حاضر فعال در حال حاضر فعال:

  
 اوقات شرعی کمينه

 


  
 ازمونها سطح دو کمينه
دوره وپایه(آزمون نیمسال اول 97-96)
روز و تاریخ اول  سال دوم سال سوم سال چهارم
سال پنجم
1 دوشنبه
97/3/28
 نحو پیشرفته 2
نحو عالی 4
فقه استدلالی 4
سال ششم
2 سه شنبه
97/3/29  

 

اخلاق 4

 
3

پنج شنبه

97/3/31
مفردات

فقه استدلالی 2

 

 

4

یکشنبه
97/4/3

 منطق 1


  ااصول فقه 3
تفسیر ترتیبی 4
 
5 سه شنبه  97/4/5

 


 

تجزیه و ترکیب 1

فلسفه 1
 تجزیه و ترکیب 2
 
6
پنج
شنبه
 97/4/7
تاریخ تشیع
  علوم بلاغی 2
زن در اسلام2
 
7 شنبه
97/4/9
نهج البلاغه
تفسیر موضوعی

تفسیر موضوعی
 
8 یکشنبه
97/4/10

روش تدریس

روش تحقیق

 


اخلاق 7 عربی معاصر
 
9 دوشنبه
 

 

 
         برنامه امتحانی پاره وقت
 
   
10 دوشنبه  97/3/28  
نحو پیشرفته 2 نحو عالی 4فلسفه 2
11  سه شنبه  97/3/29 تجوید


 
 
12 پنج شنبه
 97/3/31 صرف 2


عقاید 1
عقاید 2
فقه استدلالی 1
فقه استدلالی 3
13 یکشنبه
 97/4/3

احکام 2


  منطق 1 اصول فقه 1   فرق و مذاهب

14

 

سه شنبه
97/4/5 علوم قرآنی

تجزیه و ترکیب 1
منطق 3

 

نظام سیاسی

زن در اسلام 1
15 پنج شنبه 97/4/7  تاریخ اسلام 2

اخلاق 6
 
علوم بلاغی 2

16 شنبه
97/4/9  اخلاق 2


تفسیر موضوعی
 
 
17 یکشنبه
97/4/10  

     
18 دوشنبه        
     

 چاپ   
 آزمونهای سطح سه کمينه
دوره وپایه فقه و اصول(برنامه امتحانی نیمسال دوم 96-95
روز و تاریخ مهر96
مهر93 مهر92
مهر91 مهر 90
1 چهارشنبه

98/3/30

 

فقه 6


2

یکشنبه

98/4/2 اصول فقه 4

 


 
3

چهار شنبه

98/4/5

 

قواعد فقهیه 1 
4 یکشنبه
98/4/9

 

فقه 7

 

5 سه شنبه
98/4/11

 

عربی معاصر 1
   
6 دوشنبه

 
   

7

 

دو شنبه8 پنج شنبه


 
 
9 یکشنبه

 
 
 
10


 
 
11

     
 
12     
13

         
14          
 
15              
16

         
17    
       

 چاپ   
 ساعت کمينه

   
 جستجو در سایت کمينه


  
 تصویر برگزیده کمينه

 

  


 

 

 

  


  
ورود به سايت     ثبت نام كاربر