لینکهای مفید کمينه

  
 آمار کاربران کمينه
عضويت عضويت:
آخرين كاربر جديد آخرين ها: LesleeVandor
روز جديد امروز جديد: 0
ديروز جديد ديروز جديد: 0
تعداد كاربر سرتاسر: 996

اعضاي فعال كاربران فعال:
ديدار كنندگان ديدار كنندگان: 3
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 3

درحال حاضر فعال در حال حاضر فعال:

  
 اوقات شرعی کمينه

 


  
 ازمونها سطح دو کمينه
دوره وپایه(آزمون نیمسال اول 97-96)
روز و تاریخ اول  سال دوم سال سوم سال چهارم
سال پنجم
1 دوشنبه
97/3/28
 نحو پیشرفته 2
نحو عالی 4
فقه استدلالی 4
سال ششم
2 سه شنبه
97/3/29  

 

اخلاق 4

 
3

پنج شنبه

97/3/31
مفردات

فقه استدلالی 2

 

 

4

یکشنبه
97/4/3

 منطق 1


  ااصول فقه 3
تفسیر ترتیبی 4
 
5 سه شنبه  97/4/5

 


 

تجزیه و ترکیب 1

فلسفه 1
 تجزیه و ترکیب 2
 
6
پنج
شنبه
 97/4/7
تاریخ تشیع
  علوم بلاغی 2
زن در اسلام2
 
7 شنبه
97/4/9
نهج البلاغه
تفسیر موضوعی

تفسیر موضوعی
 
8 یکشنبه
97/4/10

روش تدریس

روش تحقیق

 


اخلاق 7 عربی معاصر
 
9 دوشنبه
 

 

 
         برنامه امتحانی پاره وقت
 
   
10 دوشنبه  97/3/28  
نحو پیشرفته 2 نحو عالی 4فلسفه 2
11  سه شنبه  97/3/29 تجوید


 
 
12 پنج شنبه
 97/3/31 صرف 2


عقاید 1
عقاید 2
فقه استدلالی 1
فقه استدلالی 3
13 یکشنبه
 97/4/3

احکام 2


  منطق 1 اصول فقه 1   فرق و مذاهب

14

 

سه شنبه
97/4/5 علوم قرآنی

تجزیه و ترکیب 1
منطق 3

 

نظام سیاسی

زن در اسلام 1
15 پنج شنبه 97/4/7  تاریخ اسلام 2

اخلاق 6
 
علوم بلاغی 2

16 شنبه
97/4/9  اخلاق 2


تفسیر موضوعی
 
 
17 یکشنبه
97/4/10  

     
18 دوشنبه        
     

 چاپ   
 آزمونهای سطح سه کمينه
دوره وپایه فقه و اصول(برنامه امتحانی نیمسال دوم 96-95
روز و تاریخ مهر96
مهر93 مهر92
مهر91 مهر 90
1 چهارشنبه

98/3/30

 

فقه 6


2

یکشنبه

98/4/2 اصول فقه 4

 


 
3

چهار شنبه

98/4/5

 

قواعد فقهیه 1 
4 یکشنبه
98/4/9

 

فقه 7

 

5 سه شنبه
98/4/11

 

عربی معاصر 1
   
6 دوشنبه

 
   

7

 

دو شنبه8 پنج شنبه


 
 
9 یکشنبه

 
 
 
10


 
 
11

     
 
12     
13

         
14          
 
15              
16

         
17    
       

 چاپ   
 ساعت کمينه

   
 جستجو در سایت کمينه


  
 تصویر برگزیده کمينه

 

 جلوه گل عندلیبان را غزلخوان می کند

نام مهدی صد هزاران درد درمان میکند

مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار

من گلی دارم که عالم را گلستان می کند

 

 

 

  


  
ورود به سايت     ثبت نام كاربر