لینکهای مفید کمينه

  
 آمار کاربران کمينه
عضويت عضويت:
آخرين كاربر جديد آخرين ها: TraciO76388
روز جديد امروز جديد: 0
ديروز جديد ديروز جديد: 3
تعداد كاربر سرتاسر: 418

اعضاي فعال كاربران فعال:
ديدار كنندگان ديدار كنندگان: 4
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 4

درحال حاضر فعال در حال حاضر فعال:

  
 اوقات شرعی کمينه

 


  
 ازمونها سطح دو کمينه
دوره وپایه(آزمون نیمسال اول 97-96)
روز و تاریخ اول  سال دوم سال سوم سال چهارم
سال پنجم
1 شنبه
96/10/16
 نحو پیشرفته 1
نحو عالی 3
عربی معاصر 1
سال ششم
2 سه شنبه
96/10/19  

 

 احکام عمومی 3 فقه استدلالی 1
فقه استدلالی 3
 
3

پنج شنبه

96/10/21
تاریخ اسلام 3

علوم بلاغی 1
تفسیر ترتیبی 3
 

 

4

یکشنبه
96/10/24

 صرف 3


  ااصول فقه 2
اصول فقه 4
 
5 سه شنبه  9610/26

 


 

روانشناسی

منطق 3
   
6
چهار 
شنبه
 96/10/27
روش تحقیق   تحقیق 2
فلسفه 2
 
7 پنج شنبه
96/10/28
اخلاق 3 
8 شنبه
96/10/30
علوم قرآن

 


 


تفسیر ترتیبی 2

 


زن در اسلام 1
 
9 دوشنبه
96/11/2
حدیث شناسی
 

 
         برنامه امتحانی پاره وقت
 
   
10 شنبه  96/10/16 صرف 1
نحو پیشرفته 1
نحو عالی 3عربی معاصر 1
11  سه شنبه  96/10/19 فقه 1

تاریخ تشیع

عقاید استدلالی 1
آشنایی با فرق و مذاهب
فقه استدلالی 2
12 پنج شنبه
 96/10/21 تاریخ اسلام


اخلاق 5
تفسیر ترتیبی 1
علوم بلاغی 1
علوم بلاغی 2
13 یکشنبه
 96/10/24

ادبیات 1


    منطق 2 اصول فقه 3
تجزیه و ترکیب

14

 

سه شنبه
96/10/26 اخلاق 1

روانشناسی

 

روانشناسی


15 چهار شنبه 96/3/27  روانخوانی

 

فلسفه 1
16 پنج شنبه
96/10/28   آشنایی با نهج البلاغه
آشنایی با نهج البلاغه
آشنایی با نهج البلاغه
 
 
17 شنبه
96/10/30  
 روش سخنرانی 1
     
18 دوشنبه 96/11/2     حدیث شناسی
     

 چاپ   
 آزمونهای سطح سه کمينه
دوره وپایه فقه و اصول(برنامه امتحانی نیمسال دوم 96-95
روز و تاریخ مهر96
مهر93 مهر92
مهر91 مهر 90
1 یکشنبه

96/10/17

 

 

فقه 1


عربی معاصر 2
2

چهارشنبه

96/10/20 اصول 1

 

اصول 5

 
3

 شنبه

96/10/23

 

تاریخ فقه و اصول


فقه 7


 
4 دو شنبه
96/10/25

 

روش تحقیق پیشرفته


تفسیر قرآن 1 

5 چهارشنبه
96/10/27

 

تجزیه و ترکیب
   
6 پنجشنبه
96/10/28

 فقه 8
   

7

 

دو شنبه8 پنج شنبه


 
 
9 یکشنبه

 
 
 
10


 
 
11

     
 
12     
13

         
14          
 
15              
16

         
17    
       

 چاپ   
 ساعت کمينه

   
 جستجو در سایت کمينه


  
 تصویر برگزیده کمينه

 

شعبان و شد و پیک عشق از راه آمد

عطر نفس بقیة الله آمد

با جلوه سجاد، ابوالفضل و حسین

یك ماه و سه خورشید در این ماه آمد

  
ورود به سايت     ثبت نام كاربر